Med anledning av Coronaviruset

Vår verksamhet fortgår som planerat. Du som planerar ditt besök hos oss är varmt välkommen såvida du är frisk, inte har symptom på förkylning samt inte nyligen besökt en riskzon.

Vi är extra noga med handhygien och handsprit finns vid ridskoleentrén och vid flertalet av våra toaletter.